ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Η αντιμετώπιση των χόνδρινων βλαβών με την ενδοαρθρική έγχυση βλαστοκυττάρων είναι μέθοδος μη χειρουργική. Τα ενεργοποιημένα βλαστοκύτταρα ενίονται μέσα στην άρθρωση και με τρεις μηχανισμούς οδηγούν στην βελτίωση των συμπτωμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον γιατρό προκειμένου να τους γίνει ολοκληρωμένη ενημέρωση για την συγκεκριμένη θεραπεία.