ΕΙΔΗ & ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Αποτέλεσμα της οστεοπόρωσης είναι το κάταγμα με κύριο εκφραστή αυτών τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης. Η πρόοδος στην πρόληψη της οστεοπόρωσης τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική , όμως τα άτομα που καταλήγουν σε σπονδυλικά κατάγματα είναι πολλά. Η αντιμετώπιση των σπονδυλικών καταγμάτων είναι χειρουργική με νέες πιά μεθόδους όπως η κυφοπλαστική αλλά και συντηρητική με τις γνωστές δύο μεθόδους
1. Φυσικοθεραπευτικές ασκήσεις όπως ασκήσεις μυικής ενίσχυσης και αναπνευστικές ασκήσεις.
2. Τοποθέτηση ειδικών κηδεμόνων με πολλά ευεργετικά αποτελέσματα.

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να γνωρίσουμε την προσφορά της όρθωσης (κηδεμόνες) στην αντιμετώπιση των σπονδυλικών καταγμάτων. Κυρίως όμως να γίνει ευρύτερα γνωστό η μεγάλη πρόοδος και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι νέες γενιές αυτών.

Η συχνότητα εμφανίσεως των σπονδυλικών καταγμάτων που οφείλονται στην οστεοπόρωση είναι αυξανόμενη με τα χρόνια και στα δύο φύλα. Το ¼ των γυναικών σε ηλικία πάνω από 50 ετών στο γενικό πληθυσμό θα καταλήξουν σε ένα ή περισσότερα σπονδυλικά κατάγματα, με αποτέλεσμα την απώλεια ύψους και κύφωση.

ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

– μειωμένη πνευμονική λειτουργία
– απώλεια ύψους
– κύφωση
– προβολή της κοιλίας
– χρόνιο άλγος
– περιορισμό δραστηριοτήτων
– αυξημένη νοσηρότητα και θάνατος από ποικίλες επιπλοκές

  

Η Θεραπευτική παρέμβαση με όρθωση στην αντιμετώπιση των σπονδυλικών καταγμάτων οστεοπόρωσης παραμένει υποκειμενική.
Είναι σημαντικό να γίνει γνωστό πως τα δεδομένα με την όρθωση στην συντηρητική αντιμετώπιση των σπονδυλικών καταγμάτων έχουν αλλάξει και για να γίνει κατανοητό αυτό θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός στους κηδεμόνες παλαιάς και νέας γενιάς.

ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι κηδεμόνες οστεοπόρωσης παλαιάς γενιάς είναι οι 1) τύπου »taylor» 2) τύπου »nayrop» 3) τριών σημείων.

     
τύπου “taylor”                       τύπου “naypor”                τριών σημείων

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά τους αλλά και την ανυπαρξία επιστημονικών μεθόδων και ερευνών είναι φυσιολογικό που πολλοί υποστηρίζουν ότι.

1. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για την αποτελεσματικότητα των ορθώσεων στην σταθεροποίηση των σπονδυλικών καταγμάτων.
2. Εμφανίζουν διαταραχές υποσιτισμού, βάδισης και ισορροπίας.

Οι παραπάνω απόψεις έχουν μια βάση αν αναφέρουμε πιο αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κηδεμόνων αυτής της παλαιάς γενιάς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Προκαλούν έκταση και υπερέκταση του κορμού.
Αποτρέπουν την εμφάνιση νέων καταγμάτων και προλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη κύφωσης.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Είναι νάρθηκες με σχετικά μεγάλο βάρος, άκαμπτοι με δύσκολη διαμόρφωση με αποτέλεσμα την χαμηλή συμμόρφωση των ασθενών για μακρά χρονικά διαστήματα θεραπευτικής χρήσης.

  • Προσφέρουν παθητική και όχι ενεργητική διόρθωση του κορμού.
  • Δεν ασκούν βαθμιαίες και ελεγχόμενες ελκτικές δυνάμεις διόρθωσης της κύφωσης.
  • Μειώνουν την κινητικότητα και την λειτουργικότητα του ασθενούς.
  • Περιορίζουν την κοιλιακή και θωρακική αναπνοή.
  • Δεν επιτρέπουν εύκολα την καθιστή θέση.

Σε μετεγχειρητικές και μετατραυματικές καταστάσεις όπου ο χρόνος θεραπευτικής χρήσης του κηδεμόνα είναι περιορισμένος (σε σχέση με το χρόνο χρήσης του σε οστεοπορωτικούς ασθενείς) ο βαθμός συμμόρφωσης των ασθενών στην τοποθέτηση του νάρθηκα είναι ικανοποιητικός.

ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  

1. Ακολουθούν τις κινήσεις του ασθενούς
Υπενθυμίζουν στον ασθενή τη σωστή θέση του κορμού κατά την στάση την βάδιση και την λειτουργία του ασθενούς. Αποφεύγονται όλες οι λειτουργίες του ασθενούς που είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση νέων καταγμάτων, κύφωσης και άλλων παραμορφώσεων. Ασκούν βαθμιαίες ελεγχόμενες ελκτικές δυνάμεις όχι μόνο για την τέλεια εφαρμογή αλλά και για βελτίωση της στάσης του κορμού , σύμφωνα πάντα με την κατάσταση του ασθενούς.

Προσφέρουν μόνιμη ενεργητική διόρθωση και όχι παθητική όπως οι νάρθηκες παλαιάς γενιάς.

2. Μέσω της γνωστής δυνατότητας του οργανισμού » BIO-FEEDBACK» προσφέρουν συνεχώς αύξηση της μυικής ισχύος και βελτίωση της στάσης του κορμού.

 

3. Πολύ ελαφρύ βάρος 400gr αλλά και 200gr με αποτέλεσμα την ΥΨΗΛΗ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

   

4. Το οσφυουριαίο τμήμα διαμορφώνεται εξειδικευμένα σε κάθε ασθενή σύμφωνα με τις ανατομικές του ανάγκες.

5. Δεν ασκούν πίεση στο στέρνο.
6. Δεν προκαλούν περιορισμό της κινητικότητας των άνω άκρων.
7. Επιτρέπουν την καθιστή θέση.

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Phys.Med. Rehail. 2004 και έγινε σε 62 γυναίκες ασθενείς άνω των 60 ετών, μετεμμηνοπαυσιακές με ένα η περισσότερα σπονδυλικά κατάγματα, χρησιμοποιήθηκε κηδεμόνας νέας γενιάς για ένα έτος. Η έρευνα περιλάμβανε μετρήσεις που αφορούσαν:

ΜΥΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΡΜΟΥ Περιλαμβάνει μετρήσεις με την βοήθεια ηλεκτρονικών δυναμομέτρων σε μύες ράχης ,οσφύος και υπογάστριο.
ΓΩΝΙΑ ΚΥΦΩΣΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ Αφορούν μετρήσεις που έγιναν με τρισδιάστατη φωτομορφομετρία και ακτινολογικό έλεγχο.
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΟΡΜΟΥ Μετρήσεις με ειδική ψηφιακή συσκευή.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πόνος, καλή αίσθηση και διάθεση, περιορισμός καθημερινής ζωής.
ΒΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η εκτίμηση έγινε με στατιστικά λογισμικά μέσα.
ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Μετρήσεις σήμερα σε σχέση με παρελθόντα χρόνο.
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Αφορούν ζωτική χωρητικότητα των πνευμόνων βάσει σπειρομετρικών μετρήσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Στο 73% των ασθενών αυξήθηκε η μυική δύναμη των εκτεινόντων μυών της ράχης και της οσφύος.
  • Στο 38% των ασθενών αυξήθηκε η δύναμη κάμψης των κοιλιακών μυών.
  • Βελτίωση της ζωτικής χωρητικότητας σε 7% των ασθενών.
  • Βελτίωση του άλγους των ασθενών.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Η επιλογή κηδεμόνα οστεοπόρωσης λοιπόν θα πρέπει να γίνει ειδικα σήμερα που τα μειονεκτήματα τους έχουν περιορισθεί ενώ τα πλεονεκτηματά τους έχουν αυξηθεί και εξειδικευθεί με Εντολή πάντα του θεράποντος Ιατρού.
Να λαμβάνουμε υπ’ όψη την συμμόρφωση και την συνεχή εκπαίδευση του ασθενούς σε σχέση με την χρήση του κηδεμόνα.
Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των κηδεμόνων της νέας γενιάς, είναι απαραίτητη η συνεργασία του θεράποντος με τον εξειδικευμένο ιατρικό επισκέπτη.