ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΩΜΟΥ

Η ολική και ημιολική αρθροπλαστική του ώμου είναι από τα τελευταία ιατρικά επιτεύγματα που προστέθηκαν στο ορθοπαιδικό… οπλοστάσιο.

Οι ενδείξεις για ολική αρθροπλαστική ώμου είναι η αρθρίτιδα, η οστεονέκρωση της βραχιονίου κεφαλής, παλαιά παρεκτοπισμένα κατάγματα κεφαλής βραχιονίου οστού, όγκοι του άνω τμήματος του βραχιονίου οστού, κατάγματα με συχνά εξαρθρήματα της άρθρωσης.

Η κινητοποίηση της άρθρωσης του ώμου με την τοποθέτηση ολικής ή ημιολικής αρθροπλαστικής σημαίνει ελευθερία κινήσεων του άνω άκρου.

Η τοποθέτησή της απαιτεί μακρά επίπονη εκπαίδευση και μεγάλη χειρουργική εμπειρία.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΙΑΤΡΟΥ